Сайт професора кафедри, д.філос.н. Геннадія Москалика

Завдання студентам та учням

Завдання з "Комунікації та сампрезентації": Записати тексти та виконати письмовий переклад.

Програма та завдання слухачам курсів з навчального модуля "Філософія освіти та інформаційні технології" (ст. 11)

Ознайомча практика для ІІ курсу "Психологія" 

Завдання для розвитку дикції

Найкращі фільми з психології (перелік). Переглянь ці фільми - будеш у захваті!

Характеристика пізнавальної сфери учня

Щоденник практики (бланк)


Для складання заліку з дисципліни "Філософія освіти" Вам необхідно пройти тест на сторінці "Тестування". Підготовка реферату, вибір його теми здійснюється за матеріалами навчально-методичного посібника:  Базалук О.О. "Філософія освіти" на сторінці цього сайту "Інші матеріали та корисні посилання". (Тема реферату обирається на розсуд студента)
Матеріали до вивчення курсу "Вища освіта і Болонський процес" (в п.6 - завдання до заліку та виконання к.р. - виділено зеленим кольором). Варіант к.р. - за № студента у списку.

Матеріали до вивчення курсу "Соціологія". Теми контрольних робіт обираються за останньою цифрою залікової книжки. Електронний варіант к.р. надсилається ел. поштою на адресу, що зазначена на головній сторінці сайту. Залік складається в on-line режимі, відвідавши сторінку j

Матеріали до вивчення курсу "Міжнародне економічне право" (варіанти контрольних робіт (ст.10) - за № студента в журналі групи)

Матеріали до вивчення курсу "Філософія" (варіанти контрольних робіт (ст.8) - за останнім номером залікової книжки, екзамен (залік) можна скласти on-line, зайшовши на сторінку "Тестування" на цьому сайті)

Література з філософії

Перелік контрольних питань з дисципліни "Методологічні та теоретичні проблеми психології"  

Навчальна програма дисципліни "Основи психології та педагогіки" (теми контрольних робіт визначаються за номером прізвища студента у списку групи: ст.44-45, питання до заліку: ст.45-48.)