Сайт професора кафедри, д.філос.н. Геннадія Москалика

Методичні розробки

 

 

Москалик Г.Ф. Філософські засади професійної орієнтації особистості в загальноосвітній школі в системі ринкових трансформацій/ Дис...канд.філос. наук, К.,2009

Москалик Г.Ф. Філософські засади професійної орієнтації особистості в загальноосвітній школі в системі ринкових трансформацій/ Автореф. дис. ... канд.філос.наук, К., 2009.

Москалик Г.Ф. Методичний посібник з української літератури в 10 класі "Стежка до літератури"/ Г.Ф.Москалик// Кременчук, 2011.- 42с.

Календарний план з української літератури для 10 класу

Москалик Г.Ф. Навчальний посібник для студентів ВНЗ "Соціологія"/ Г.Ф.Москалик // Кременчук, КІДУЕП, 2006.-64с.
Методичні вказівки та тематика контрольних робіт з дисципліни „Соціологія” / Укладач: Москалик Г.Ф.- Кременчук: КІДУЕП, 2006. – 14с.

Брошура для підготовки студентів до обговорення дискусійних питань на семінарських заняттях з філософії "Думки великих"