Сайт професора кафедри, д.філос.н. Геннадія Москалика

Монографії автора сайту

Москалик Г.Ф. Можливості верифікації продуктивності допрофесійної підготовки у регіоні / Г.Ф.Москалик // Теоретико-методологічні засади прискорення процесів соціально - економічного розвитку регіону: колективна монографія / За заг. ред. П.І.Сокуренка. - Кременчук: ПП Щербатих, 2013. - С.103-118.

 

Москалик Г. "Долі прокладають шлях...": Історія розвитку та реформування освіти міста Кременчука у ХІХ-ХХ століттях: монографія / Г.Москалик - Кременчук: Видавець ПП Щербатих О.В., 2013 - 272с.

 

Обкладинка
Москалик Г. "Долі прокладають шлях...": Історія розвитку та реформування освіти міста Кременчука у ХІХ-ХХ століттях: монографія видання 2-е, виправлене, доповнене / Г.Москалик - Кременчук: Видавництво «Християнська Зоря», 2014 – 324 с

 

Обкладинка
Москалик Г.Ф. «Філософська парадигма модернізації освіти в умовах інформаційно-комунікативного середовища» : монографія / Г.Москалик – Кременчук : Видавництво «Християнська Зоря», 2014 – 328 с.

 

Москалик Г.Ф., Сошенко С.М. Системний підхід у вищій освіті: виклики сучасності / Психолого-педагогічні проблеми розвитку особистості : колективна монографія; [за ред. В.Ф.Моргуна, Л.В.Герасименко, Р.М.Білоус]. – Кременчук : КрНУ імені Михайла Остроградського, 2016.- С297-319.

 

ОПОНУВАННЯ

Боятюк Олена Василівна. Безпековий вимір використання соціальних мереж в освіті. Автореферат на ... кандидата філософських наук. 30.06.2016. Відзив офіційного опонента Москалика Г.Ф.

Терепищий Сергій Олександрович. Філософська парадигма сучасних освітніх ландшафтів. Автореферат на ... доктора філософських наук. 28.10.2016. Відзив офіційного опонента Москалика Г.Ф. 

Ісламова Олександра Олегівна. Аксіологічний вимір трансформації педагогічної освіти Великої Британії в умовах інформаційного суспільства. Автореферат на ... кандидата філософських наук. 27.01.2017. Відзив офіційного опонента Москалика Г.Ф.

 

                                                                                                                                  РЕЦЕНЗУВАННЯ

Н.В. Поліщук. Духовність молоді перед викликами інформаційно- високотехнологічного прогресу: монографія / Н.В. Поліщук. Рівне : О. Зень, 2016. - 336с. (Рецензент: Москалик Г.Ф.)