Сайт професора кафедри, д.філос.н. Геннадія Москалика

Бібліографія

 

 

Голобородько Є.П. Актуальні проблеми професійного становлення: методологічні аспекти/ П.Голобородько // Таврійський вісник освіти. - 2010.- 2(30). - С.19-24.

Фаннігер Л.П.Особливості профільного навчання в основній школі Австрії: Дис...канд. наук:13.00.01 - 2008.

Демешкевич В. Особливості психологічного супроводу профільного навчання в умовах загальноосвітнього навчального закладу

 

Соціальні інновації в сучасному суспільстві (матеріали науково-практичної конф.) ст.74

Бісіркін П. М. ОСОБЛИВОСТІ НАПРЯМКІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ УЧНІВ ДОПРОФІЛЬНИХ КЛАСІВ ОСНОВНОЇШКОЛИ З ВИВЧЕННЯМ ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ


Богініч О.Л. Зміна методологічних орієнтирів сучасної системи освіти

Спадщина А. С. Макаренка  і педагогічні пріоритети сучасності: 1991 – 2008 рр. (до 120-річчя від дня народження) БІОБІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК